Privacy

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van Kapperszaak Sjiek. Kapperszaak Sjiek respecteert de privacy van alle gebruikers van de website Kapperszaak Sjiek en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet gebruiken.

De gegevens die door Kapperszaak Sjiek worden verwerkt zijn in te delen in twee categorie├źn:

  • Persoonsgegevens, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  • ‘Traffic gegevens’ zoals bijvoorbeeld het IP adres van uw computer worden geregistreerd en er wordt naar uw ‘surfgedrag’ op de website van kapperszaaksjiek.nl gekeken.

Persoonsgegevens

Wanneer u via onze website een account aanmaakt, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw account. We sturen u alleen een e-mail ter bevestiging van uw registratie. Nadat u een zichzelf heeft geregistreerd ontvangt u een mail met alle informatie over uw account. Hiermee kunt u een afspraak boeken in ons online boekingssysteem.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw geplaatste ervaringen en afgenomen diensten en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw betalingen worden via een beveiligde server (secure server) bij ons gedaan. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke- en bankgegevens codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of gebruikt voor andere doeleinden dan uw betaling bij ons.

Alle gegevens die u verstuurt, worden voor uw veiligheid versleuteld door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Op die manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of aangewend voor andere doeleinden dan de door u gewenste transactie. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met // in plaats van //.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Kapperszaak Sjiek neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Kapperszaak Sjiek zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Kapperszaak Sjiek stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve: wanneer Kapperszaak Sjiek hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Kapperszaak Sjiek alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Kapperszaak Sjiek van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft. Kapperszaak Sjiek kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om

  • mee te werken aan een juridische procedure die tegen Kapperszaak Sjiek of de site wordt aangespannen;
    de rechten of het eigendom van Kapperszaak Sjiek, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen;
  • op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kapperszaak Sjiek, de website of de gemeenschap te beschermen.

Kapperszaak Sjiek behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Kapperszaak Sjiek verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Traffic gegevens

Trafficgegevens worden verkregen door:

Cookies

Kapperszaak Sjiek kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze website u herkennen wanneer u de website van Kapperszaak Sjiek bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Kapperservaring.nl bezoeken. Kapperservaring.nl is niet aansprakelijk voor foutief geplaatste ervaringen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.

Logfiles

Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina’s, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendensen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Algemeen

Kapperszaak Sjiek behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons contactformulier invullen.